W gorące lipcowe przedpołudnie dzięki gościnie zaprzyjaźnionej Kancelarii Prawnej POLIGO w Poznaniu, przy ul. Adama Mickiewicza 28 spotkali się przedstawiciele 11 największych firm zajmujących się recyklingiem mechanicznym zużytych opon (ELT).

Firmy te współpracowały dotychczas w ramach Grupy Oponiarskiej Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu a ich przedstawiciele spotkali się w sercu Wielkopolski w celu powołania do życia nowej organizacji not-for-profit zrzeszającej ok. 90% krajowego potencjału recyklingu odpadów gumowych pod nazwą „Polskie Stowarzyszenie Recyklerów Opon” (w skrócie PSRO).
Na spotkaniu został również wybrany pierwszy Zarząd PSRO w składzie: Marek Sobiecki – Prezes, Andrzej Kubik - Wiceprezes, Michał Stachyra – Skarbnik a dzięki uprzejmości goszczącej recyklerów Kancelarii Prawnej miejsce Spotkania Założycielskiego stało się jednocześnie siedzibą Stowarzyszenia.

Członkowie-Założyciele uchwalili również Statut PSRO oraz powierzyli Kancelarii Prawnej zadanie dokonania stosownej rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aktualności