Z inicjatywy jednego z Członków Wspierających – VINDEREN Sp. z o.o. – przedstawiciele PSRO zostali zaproszeni na spotkanie (on-line) Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego w celu przedstawienia aktualnej sytuacji w branży recyklingu zużytych opon oraz jej problemów.

W krótkiej prezentacji multimedialnej Wiceprezes PSRO – Andrzej Kubik przedstawił potencjał istniejących instalacji oraz ustawowe regulacje, które od 14 lat w sztuczny sposób ograniczają obowiązujący w Polsce poziom recyklingu zużytych opon do 15% masy wprowadzanych co rok na rynek opon mimo, że branża gotowa jest przetworzyć ok. 65% tej masy a niewykorzystany potencjał swych instalacji zaopatruje zużytymi oponami z krajów ościennych (realizując tym samym wysokie poziomy recyklingu opon w tamtych krajach a nie w Polsce). W prezentacji zwrócono również uwagę na nieuzasadnione uprzywilejowanie w polskim ustawodawstwie procesu odzysku energetycznego (palenia całych opon np. w cementowniach), którego poziom wyznaczono na 75% masy opon wprowadzonych na rynek, mimo że zarówno znowelizowana, europejska Ramowa Dyrektywa Odpadowa jak również analiza śladu środowiskowego w całym cyklu życia produktu (LCA) wskazują na wyższość procesu recyklingu materiałowego na procesem odzysku energii zarówno pod kątem oszczędzania nieodnawialnych zasobów jak i pod katem uciążliwości procesów utylizacyjnych dla środowiska naturalnego. Konwent Powiatów przyjął argumentację PSRO i dał tego wyraz w Stanowisku Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego (do przeczytania w PUBLIKACJACH), które przekazał dalej do Związku Powiatów Polskich celem dalszego procedowania w toku konsultacji z legislatorem (Ministerstwem Klimatu i Środowiska).

Aktualności