Po długim oczekiwaniu (4 miesiące) na oficjalną rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym powołane latem „Polskie Stowarzyszenie Recyklerów Opon” uzyskało osobowość prawną i może rozpocząć realizacje swych celów statutowych, którymi są:

Aktualności