Z inicjatywy jednego z Członków Wspierających – RECYKL SA – w ramach poszukiwania wspólnych kierunków działania z pozostałymi interesariuszami łańcucha wartości zorganizowane zostało spotkanie z Polskim Związkiem Przemysłu Oponiarskiego oraz z Centrum Utylizacji Opon Organizacją Odzysku.

Przedmiotem spotkania było podjęcie skoordynowanych działań w zakresie wykorzystania drobnych granulatów gumowych (pyłów, pudrów) do produkcji mieszanek asfaltowych RMA (Rubber Modified Asphalt) służących do remontów nawierzchni i budowy nowych dróg. Wymieniono doświadczenia obu stron w zakresie modyfikowania asfaltów gumą pochodzącą z recyklingu oraz zaprezentowano doświadczenia innych krajów w tym zakresie – w celu przeniesienia dobrych praktyk z zakresu RMA do polskiej rzeczywistości gospodarczej powołany został wspólny Zespół Roboczy. W skład zespołu weszli : p. Przemysław Zaprzalski – RECYKL SA, p. Michał Stachyra – ORZEŁ SA i p. Piotr Sarnecki – PZPO a jego zadaniem będzie przygotowanie polskiej „mapy drogowej” dla RMA, która zostanie zaprezentowana na kolejnym spotkaniu roboczym wyznaczonym na 22. marca 2022r.

Aktualności