Witamy na stronie Polskiego Stowarzyszenia Recyklerów Opon – organizacji non-for-profit, zrzeszającej większość krajowych instalacji do mechanicznego recyklingu opon (ELT) i zaangażowanej w oczyszczenie polskich lasów z porzuconych tam zużytych opon, uwolnienie otaczającej naszą planetę atmosfery od nadmiaru dwutlenku węgla i w praktyczną realizację szlachetnej wizji gospodarki o obiegu zamkniętym.

Statutowymi celami działania Stowarzyszenia są:

Stowarzyszenie będzie reprezentować i promować branżę recyklingu zużytych opon w Polsce i zagranicą, brać udział w tworzeniu zaleceń, wytycznych oraz przepisów prawnych regulujących postępowanie ze zużytymi oponami i wyrobami powstałymi z recyklatów oraz wspierać rozwiązania techniczne i organizacyjne w obszarze badań i rozwoju, służących rozwojowi branży a w konsekwencji zrównoważonemu i bezpiecznemu zagospodarowywaniu zużytych opon.

Zapraszamy do współpracy!