W związku z obowiązującymi nadal obostrzeniami sanitarnymi (pandemia COVID-19) pierwsze, inauguracyjne Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w formule zdalnej (on-line) i wzięło w nim udział 9 z 11 Członków-Założycieli.

Zgromadzenie przyjęło w drodze uchwał Plan Pracy Zarządu oraz Budżet Wydatków (oraz wynikającą z niego roczną składkę członkowską) na rok 2022. W trakcie obrad rozstrzygnięto też konkurs na logo Stowarzyszenia (propozycje zgłaszali wcześniej na drodze mailowej poszczególni Członkowie Zwyczajni), przedyskutowano kierunki działań Stowarzyszenia w procesie legislacyjnym dotyczącym Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) oraz wyznaczono termin kolejnego Walnego Zgromadzenia Członków PSRO na 17. marca 2022r. w Poniatowej (siedziba jednego z Członków Wspierających – ORZEŁ SA)

Aktualności